Kursus ini bertujuan sebagai pendedahan awal kepada mahasiswa baru UMS berkaitan penggunaan platform SmartV3 yang digunakan sepanjang pembelajaran secara dalam talian di Universiti Malaysia Sabah. 

Pada akhir kursus ini pelajar berupaya:

1. Mengenalpasti fungsi-fungsi platform SmartV3 berkait pembelajaran dalam talian (PLO1, C1)

2. Mengaplikasi pengetahuan dan melaksanakan keperluan pembelajaran menggunakan platform SmartV3 (PLO2, C3)