225

Site announcements

Picture of MOHD ZULFADHLEE BIN ABD NASYIR ENCIK
Helpdesk SmartV3 : admin_lms@ums.edu.my
by MOHD ZULFADHLEE BIN ABD NASYIR ENCIK - Monday, 16 November 2020, 7:07 PM
 

t


HELPDESK OPERATION HOUR

MONDAY - THURSDAY :  8.00 AM - 12.30 PM & 2.10 PM - 4.00 PM

FRIDAY : 8.00 AM - 11.00 AM & 2.10 PM - 4.00 PM

SATURDAY, SUNDAY AND PUBLIC HOLIDAY : CLOSE

 
Picture of NORAZZALEZA BINTI BERTLY CIK
Penyelenggaraan Pelayan Di Pusat Data, JTMK
by NORAZZALEZA BINTI BERTLY CIK - Friday, 4 September 2020, 10:53 AM
 

Pengumuman Daripada: Jabatan Teknologi Maklumat & Komunikasi
Subjek: Penyelenggaraan Pelayan Di Pusat Data, JTMK

Dimaklumkan bahawa capaian ke sistem aplikasi UMS ditutup sementara bagi memberi ruang kepada kerja-kerja penyelenggaraan pelayan di Pusat Data JTMK. Penyelenggaraan dijalankan mengikut ketetapan berikut:

Tarikh: 06 September 2020 (Ahad)
Masa: 8.00 pagi – 5.00 petang
Lokasi: Pusat Data, JTMK

Segala kesulitan amat kami kesali.