225

Site announcements

Picture of NORAZZALEZA BINTI BERTLY CIK
PENUTUPAN SEMENTARA PELAYAN SISTEM E-LEARNING SMARTV3 DI PUSAT DATA JTMK BAGI TUJUAN PENYELENGGARAAN / TEMPORARY SHUTDOWN SMARTV3 E-LEARNING SYSTEM SERVER DUE TO MAINTENANCES AT DATA CENTER, JTMK
by NORAZZALEZA BINTI BERTLY CIK - Friday, 22 January 2021, 10:30 AM
 

PENGUMUMAN DARIPADA : JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

SUBJEK : PENUTUPAN SEMENTARA PELAYAN SISTEM E-LEARNING SMARTV3 DI PUSAT DATA JTMK BAGI TUJUAN PENYELENGGARAAN  / TEMPORARY SHUTDOWN SMARTV3 E-LEARNING SYSTEM SERVER DUE TO MAINTENANCES AT DATA CENTER, JTMK

Bagi memastikan Perkhidmatan ...

Read the rest of this topic
(123 words)
 
Picture of NORAZZALEZA BINTI BERTLY CIK
Perisian Adobe Acrobat Reader DC
by NORAZZALEZA BINTI BERTLY CIK - Tuesday, 5 January 2021, 11:26 AM
 

1. Calon peperiksaan akhir perlu memuat turun dan memasang perisian Adobe Acrobat Reader DC sebelum menduduki peperiksaan akhir. 

2. Berikut ialah link untuk memuat turun perisian Adobe Acrobat Reader DC dan disertakan bersama manual. 

* Sila rujuk manual terlebih dahulu sebelum memuat turun ...

Read the rest of this topic
(117 words)