226

Site announcements

Picture of NORAZZALEZA BINTI BERTLY CIK
Perisian Adobe Acrobat Reader DC
by NORAZZALEZA BINTI BERTLY CIK - Monday, 25 January 2021, 10:09 AM
 

1. Calon peperiksaan akhir perlu memuat turun dan memasang perisian Adobe Acrobat Reader DC sebelum menduduki peperiksaan akhir. 

2. Berikut ialah link untuk memuat turun perisian Adobe Acrobat Reader DC dan disertakan bersama manual. 

* Sila rujuk manual terlebih dahulu sebelum memuat turun ...

Read the rest of this topic
(117 words)
 
Picture of MOHD ZULFADHLEE BIN ABD NASYIR ENCIK
Helpdesk SmartV3 : admin_lms@ums.edu.my
by MOHD ZULFADHLEE BIN ABD NASYIR ENCIK - Monday, 16 November 2020, 7:07 PM
 

t


HELPDESK OPERATION HOUR

MONDAY - THURSDAY :  8.00 AM - 12.30 PM & 2.10 PM - 4.00 PM

FRIDAY : 8.00 AM - 11.00 AM & 2.10 PM - 4.00 PM

SATURDAY, SUNDAY AND PUBLIC HOLIDAY : CLOSE